Artikel 1 – Bescherming van de privacy van Klanten en Leveranciers

Artikel 2 – Doel van de verzamelde gegevens

Artikel 3 – Aard van de verzamelde gegevens

Artikel 4 – Wijze waarop de gegevens verzameld worden

Artikel 5 – Beveiliging van de gegevens

Artikel 6 – Gebruik van de webshop / dienst

Artikel 7 – Cookies

Artikel 8 – Recht op mededeling en correctie

Artikel 9 - Geschillenregeling