ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERNETVERKOOP DOMUS FLORUM

De Klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden.
De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien

Artikel 1 – Identificatie van de verkoper

Artikel 2 – Algemeen en definities

Artikel 3 – Totstandkoming internetverkoop

Artikel 4 – Prijzen

Artikel 5 – Aanbod & Voorraad

Artikel 6 – Levering -

Artikel 7 – Facturatie & Betaling

Artikel 8 – Geen recht van verzaking & annulering

Artikel 9 – Klachten

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Artikel 11 – Overmacht

Artikel 12 – Bewijs

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

Artikel 14 – Diverse bepalingen

Artikel 15 - Geschillenregeling